Kontakti

Kontakti

Načelnik: IGOR JURIŠIĆ

Adresa: Kralja Tomislava 4

Telefon: 035 / 345 - 228
Fax: 035 / 345 - 228
E-mail: opcina-vrbje@sb.t-com.hr

 

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

Administrativni referent:

VESNA ABRIĆ

Telefon: 035 345 - 228

Fax: 035 345 - 228

 

 

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

VESNA ABRIĆ

Tel: 035 345 228

Fax:035 345 228

E-mail: opcina-vrbje@sb.t-com.hr

Najčitanije