Povijest općine

Povijest općine

Ime, kao i povijest Vrbje ne možemo sa sigurnošću utvrditi. U spomenici Niže pučke škole u Vrbju opisuje se postanak mjesta: „ Ljudi su se za Turskog gospodarstva doseljavali u naselje Sičice koje se nalaze zapadno od Vrbja, a odande se raseljavali u Vrbake , mjesto koje nazvaše Vrbje.“

Pretpostavlja se da se radi o razdoblju početak 17. st. iz razloga jer su Turci krajem 17. st. istjerani iz ovog dijela Slavonije.

Prvi spomen imena Vrbja potječe iz 1514. godine, kada umjesto naselja, spominje se feudalni posjed. Prvi naziv bio je Vrbšćak, koji 1514. godine pripada Deževiću cerničkih vlastelina. No 1897. godine imenuje se u Vrbje, koje nosi i danas.

Sredinom 18 st. ukidanjem carske komorske uprave u Slavoniji, te uspostavom vlasti u trima slavonskim županijama: Virovitičkoj, Požeškoj i Srijemskoj, Slavonija je sjedinjena s Hrvatskom i njezine županije padaju pod vlast Hrvatskog sabora i Bana. Osnivanjem sjedišta Kraiške pukovnije u Novoj Gradiški dovelo je do velikih promjena na prostoru današnje općine Vrbje. Na rijeci Savi utvrđuje se granica s Turcima, te se stanovništvo vraća u svoja naselja. Tako 1930. godine Vrbje je imalo 30 kuća, a stanovništvo je bilo katoličke vjeroispovijesti. Naselje Sičice broje 15 kuća , dok naselje Bodovaljci 11 kuća.

Godine 1789. godine osnovana je župa Sv. Josipa u naselju Vrbje, kojoj pripadaju naselja Sičice i Bodovaljci. Također se osniva i župa u naselju Mačkovac, koja je danas druga župa na području općine Vrbje. Kao prvi župnik u župi Vrbje spominje se Luka Klokočević.

Stanovništvo koje je boravilo u ono vrijeme na području današnje općine je hrvatsko, dok prvi doseljenici su bili: Nijemci, Prusi i Česi. Stanovništvo ovog kraja isključivo se bavilo poljoprivredom i stočarstvom, te zbog blizine granice s Bosnom bilo je uključeno u sveukupnu organizaciju Vojne granice. Zbog blizine drvnih resursa osim poljoprivredom stanovništvo se bavilo i drvoprerađivačkom djelatnošću.

Župni stan sagrađen je 1834. godine, za vrijeme župnika Ignacija Blažekovića.

Najčitanije