Legalizacija nezakonito izgrađenih objekata

Legalizacija nezakonito izgrađenih objekata

U Hrvatskom saboru 10. srpnja 2012. godine zaključena je rasprava o Konačnom prijedlogu zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Donošenjem predloženog Zakona omogućit će se brža i lakša legalizacija većeg broja nezakonito izgrađenih zgrada.

Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu odredbi naprijed navedenog Zakona smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011.

Mole se građani da unatoč teškoćama koje prate legalizaciju, što prije započnu s pribavljanjem dokumentacije i podnesu zahtjeve, jer se bez rješenja o izvedenom stanju u za sada nezakonito izgrađenim zgradama neće moći provesti etažiranje, podjela imovine, pribavljanje uporabne dozvole, kao ni eventualna rekonstrukcija, odnosno nadogradnje.

Opširnije…

Najčitanije