Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2013.

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2013.

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2013. godinu. Pravo podnošenja prijava na ovaj Poziv imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, građani i udruge te jedinice lokalne i područne samouprave.

Prijave se podnose on-line na odgovarajućim obrascima (za svaki program posebna prijavnica i za svaku zemlju posebna prijavnica) koji su dostupni na internetskim stranicama Ministarstva kulture:www.min-kulture.hr/prijavnice. Rok za podnošenje prijava je od 1. srpnja do 1. rujna 2012. godine. Opširnije...

Najčitanije