OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA

OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravnih plaćanja i pojedinih mjera ruralnog razvoja za 2012.god. (NN br. 51/12) propisano je da su korisnici koji su u 2011. godini koristili državno poljoprivredno zemljište na temelju Odluke o privremenom raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (NN br 29/11) i u mirnom su posjedu istog, dužni do 30. svibnja 2012.godine regionalnom uredu Agencije za plaćanja dostaviti potvrdu općine ili grada na čijem području se državno poljoprivredno zemljište nalazi, da su u cijelosti platiti naknadu za ranije korištenje tih poljoprivrednih površina.

Te se odredbe odnose i na korisnike dosadašnjih posjednika kojima su istekli ugovori o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države do stupanja na snagu navedenog Pravilnika i koji su u mirnom posjednu istoga.

Dokaz o plaćanju naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za 2012. godinu korisnici su dužni dostaviti regionalnom uredu Agencije za plaćanje do 31. prosinca 2012. godine.

Najčitanije