Zakup poljoprivrednog zemljišta

Zakup poljoprivrednog zemljišta

Općina Vrbje objavila je Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vrbje za k.o. Vrbje i k.o. Bodovaljci.

Maksimalna površina koja se može dati u zakup nekoj osobi nije određena Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH Općine Vrbje. Zakupnici su dužni zakupninu plaćati jednom godišnje.
Pismene ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama sa naznakom : „Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta, ne otvaraj“, na adresu Općina Vrbje, Kralja Tomislava 4, 35 423 VRBJE u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja.

Javno otvaranje ponuda bit će 09.ožujka 2011.godine u prostorijama Društvenog doma Vrbje s početkom u 12,30 sati.Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine Vrbje uz pribavljenu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.O donesenoj odluci obavještavaju se svi sudionici natječajnog postupka za određenu nekretninu.

Više informacija o ovom natječaju možete naći u rubrici natječaji ili klikom na ovaj link.

Najčitanije