Prodaja poljoprivrednog zemljišta

Prodaja poljoprivrednog zemljišta

Općina Vrbje objavila je Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbje za k.o. Sičice, k.o. Vrbje i k.o. Bodovaljci.

Maksimalna površina poljoprivrednog zemljišta koja se može prodati obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, poljoprivredniku ili poljoprivrednom gospodarstvu za ratarsku proizvodnju iznosi 100 ha, a uključuje i površine koje su kupljene po ranijim natječajima.

Pismene ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom „Ponuda za kupnju poljoprivrednog zemljišta, ne otvaraj“, na adresu: Općina Vrbje, Kralja Tomislava 4 , 35 423 VRBJE u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja.Javno otvaranje ponuda bit će 09.ožujka 2011.godine u prostorijama Društvenog doma Vrbje s početkom u 12,00 sati.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine Vrbje uz pribavljenu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

Više informacija o ovom natječaju možete naći u rubrici natječaji ili klikom na ovaj link.

Najčitanije