Obavijest o obvezi Općine Vrbje prema članku 5.c Zakona o javnoj nabavi

Obavijest o obvezi Općine Vrbje prema članku 5.c Zakona o javnoj nabavi

Načelnik općine je odgovorna osoba u općini koja u postupcima javne nabave donosi i potpisuje odluke općine. Prema članku 43. stavku 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 125/08, 36/09) općinski načelnik, u skladu sa statutom, može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku koji je dužan pridržavati se danih uputa. No, povjeravanjem poslova iz svog djelokruga, ne prestaje odgovornost općinskog načelnika za njihovo obavljanje.

Sukladno članku 5.c Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08) općina je obvezna na svojoj internet stranici objaviti popis svih gospodarskih subjekata u kojima općinski načelnik ili njegov zamjenik istovremeno obavljaju upravljačke poslove, ili su vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 20 %.

Sukladno članku 11. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (NN 163/03, 94/04, 48/05, 141/06, 60/08, 38/09), u kontekstu odredbe iz članka 5.c Zakona o javnoj nabavi, u popisu mora biti naveden i gospodarski subjekt čija je upravljačka prava načelnik ili zamjenik načelnika prenio na temelju svog udjela na drugu osobu ili posebno tijelo, odnosno povjerenika.

Općina s navedenim gospodarskim subjektima NE SMIJE sklapati ugovore o javnoj nabavi, inače su oni ništavni, a ako trenutno ne postoje takvi gospodarski subjekti, s ciljem osiguravanja dostupnosti podataka vezanih uz navedenu obvezu, općini se preporuča da na svoju internetsku stranicu stavi obavijest u kojoj će naznačiti tu informaciju.

Općina Vrbje je upoznata s ovom zakonskom odredbom te obavješćuje da načelnik Općine Vrbje Igor Jurišić i njegov zamjenik Mladen Konjević istovremeno ne obavljaju upravljačke poslove ni u jednom gospodarskom subjektu niti su vlasnici poslovnog udijela, dionica odnosno drugih prava u istima.

Ako dođe do promjene stanja suklano uvjetima iz članka 5.c Zakona o javnoj nabavi, Općina Vrbje će o tome izvijestiti u što kraćem vremenskom roku.

Najčitanije