Mačkovac

Mačkovac

Naselje Mačkovac smješteno je na 45°09`04“ geografske širine i 17°20`18“ geografske dužine, na 94 m nadmorske visine. Prostire se duž obale rijeke Save u mikroregiji Srednje Posavine Slavonskog međurječja, 12 km jugozapadno od naselja Vrbja.

Nalazi se na križanju županijske ceste Ž - 4156 [ Nova Gradiška ( Ž - 4158 ) – Prvča - Mačkovac ] i lokalne ceste L - 42019 [ Mačkovac ( Ž - 4156) – Dolina – Ž - 4178 ]. Površina naselja je 11,72 km², dok prosječna gustoća naseljenosti iznosi 32 st./km². Naselje ima i zaselak Skočinac.

U naselju Mačkovac, prema podacima Državnog zavoda za statistiku iz 2001. godine, živi 374 stanovnika. U periodu između 1991. i 2001. godine, broj stanovnika se smanjio za 1,75%. U naselju je evidentirano 105 domaćinstava. Prema spolnoj strukturi, razvidan je ravnomjeran udio muškaraca i žena u ukupnom broju stanovnika, dok promatrajući dobnu strukturu stanje je slijedeće;

25,4 % čini mlado stanovništvo
40,9 % čini zrelo stanovništvo
33,7 % čini staro stanovništvo

Stanovništvo naselja Mačkovac pretežito se bavi poljodjelstvom i stočarstvom. U središtu naselja smještena je župna crkva sv. Mateja apostola, izgrađena 1860. godine u istoimenoj župi koje je osnovana 1789.

U naselju se nalazi Područna škola Mato Lovrak. Od sportskih klubova u naselju se nalazi "NK SAVA".

Najčitanije