Gospodarstvo

Gospodarstvo

Poduzeća

Sukladno podacima Hrvatske gospodarske komore iz mjeseca studenog 2012. godine, slijedi popis aktivnih poslovnih subjekata (malih i srednjih poduzetnika) s područja Općine Vrbje.

 

Obrti

Prema podacima Ministarstva poduzetništva i obrta – obrtnog registra iz mjeseca studenog 2012. godine, na području Općine Vrbje u radu su slijedeći obrti

Poljoprivreda

 
OPĆINA VRBJE
Broj kućanstava
588
Ukupno raspoloživa površina zemljišta, ha
2.391,75
Korišteno poljoprivredno zemljište
4.537,16
ukupno korišteno
2.121,92
u vlasništvu
1.502,29
uzeto u zakup
766,29
dano u zakup
146,66
Ostalo zemljište, ha
269,83
Broj parcela korištenog polj. zemljišta
2.817

 

Korišteno poljoprivredno  zemljište
Ha
Ukupno
2.121,92
Oranice i vrtovi
1.908,74
Povrtnjaci
9,78
Livade
166,99
Pašnjaci
25,77
Voćnjaci
11,19
Vinogradi
0,16
Rasadnici i košarkaška vrba,dr.
0,01

 

Nezaposlenost

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na dan 31. prosinca 2012. godine na području Općine Vrbje evidentirano je 385 nezaposlenih osoba, od čega 199 žena.

 

GODINA
UKUPNO
ŽENE
2000.
348
148
2001.
369
161
2002.
372
159
2003.
245
108
2004.
317
151
2005.
322
170
2006.
303
176
2007.
287
171
2008.
252
153
2009.
309
171
2010.
349
186
2011.
352
185
prosinac 2012.
385
199

  

 Izvor podataka: HZZ prosinac 2012.

 Zaposlenost

Vrsta osiguranika
Broj osiguranika
Radnici kod pravnih osoba
56
Radnici kod fizičkih osoba
49
Obrtnici
17
Poljoprivrednici
34
Samostalne profesionalne djelatnosti
2
Zaposleni kod međunarodnih organizacija u inozemstvu
-
Produženo osiguranje
-
UKUPNO
158

 

Izvor podatka: HZMO ožujak 2012.

Najčitanije