Prijava nelegalnih odlagališta

Prijava nelegalnih odlagališta

Sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu

Sukladno odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza Općine Vrbje je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu. Te uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada.

Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad (divlje odlagalište) potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu: Općina Vrbje, n/r komunalni redar, Kralja Tomislava 4, 35423 Vrbje

Ili putem e-maila: komunalni.redar@resetari.hr

Prijave se u prvom redu odnose na prijavu divljih odlagališta.


Obrazac za prijavu nalazi se u prilogu.

 

Najčitanije