ISPLATA BESPOVRATNE FINANCIJSKE POTPORE ZA STRATEŠKI RAZVOJNI  PROGRAM

ISPLATA BESPOVRATNE FINANCIJSKE POTPORE ZA STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM

Tijekom 2015.g. Općina Vrbje  aplicirala je na javni natječaj za  provedbu  podmjere 7.7. "Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti"- provedba operacije 7.7.7. "Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave " u okviru kojega je prijavljena izrada Strateškog razvojnog programa općine za razdoblje 2015.-2020.godine.

Izrada navedenog dokumenta od iznomnog je značaja za cjelokupno područje Općine Vrbje s obzirom da predstavlja temeljni preduvjet za prijavu kako općinskih tako i razvojnih projekata gospodarskih subjekata i dionika iz neprofitnog sektora na natječaje koji se provode u okviru Prorgrama ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.- 2020.g., ali i ostalih EU fondova i programa.

Strateški razvojni program usvojen je od strane Općinskog vijeća Općine Vrbje koncem mjeseca listopada 2016.g., a zahtjev za isplatuodobrene bespovratne potpore Općina je podnijela tijekom mjeseca studenog 2016.g.

Kontrola  cjelokupnog postupka izrade od strane nadležnog tijela- Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, izvršena 09.03.2017.g. u  općinskom prostorijama  uvidom u financijsku i administrativnu dokumentaciju.

Na temelju izrađenog izvješća, te pozitivnog mišljenja nadležnog tijela, isplata bespovratne financijske potpore u 100% iznosu, očekuje se u narednim danima, a navedena sredstva osigurana su iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj  (85%), te državnog proračuna Republike Hrvatske (15%)

Unatoč dugotrejnoj i  opsežnoj proceduri, prijava na navedeni natječaj nedvojbeno je bila opravdana, te daje dodatni impuls Općinskoj upravi za pripremu i prijavu infrastrukturnih i društvenih projekata na dostupne javne natječaje kako bi osigurala dodatne izvore sredstava za financiranje svih projekata od značaja za poboljšanje kvalitete života i rada na području Općine Vrbje.

Najčitanije