1.KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

1.KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Dana 12.06.2017.g. s početkom u 18.30 sati sazvana je 1.konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća općine Vrbje sa predloženim dnevnim redom:

 

1.     Izbor Mandatne komisije

2.     Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća

- Utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će preuzeti predsjedavanje   sjednicom

-  Svečana prisega članova Općinskog vijeća

3.   Izbor predsjednika i članova Odbora  za izbor i imenovanja

4.   Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Vrbje

Najčitanije