ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE GRADI  MOST NA CESTI IZMEĐU VRBJA I BODOVALJACA

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE GRADI MOST NA CESTI IZMEĐU VRBJA I BODOVALJACA

 

 

 

 

 

 

 

VRBJE , 11. svibnja 2018. -  Župan Danijel Marušić i njegov zamjenik Stjepan Bošnjaković, te Antun Dukić,  ravnatelj Županijske uprave za ceste  bili su 11. svibnja na više dionica cesta  i mostova  koje  ŽUC prema svojim planovima za 2017.  i 2018. godinu gradi ili je već izgradio  na  prometnicama u Brodsko-posavskoj županiji.

    Županijski  čelnici dobili su uvid  u već izvedene radove  i radove koji su u tijeku. Bili su nb na  moderniziranoj prometnici Trnjani - Vranovci na kojoj  je obnovljen kolnik u dužini od 1.850 metara  u  vrijednost ugovorenih radova od 1.3 milijuna  kuna.  Bez  župana posjetili su  gradilište mosta na  cesti Vrbje – Bodovaljci gdje ih je dočekao  Igor Jurišić, načelnik Općine Vrbje.  Vrijednost ugovorenih odnosno  radova iznosi 1.850.000 kuna..

-Danas i narednih dana obilazimo  dionice cesta i mostove koji su u izgradnji ili su radove  već završeni.  Bili smo na dionici ceste u. Sada smo došli vidjeti kako idu radovi na izgradnji mosta  između Vrbja i Bodovaljaca. Investitor je Županijska uprava za ceste, sukladno Programu održavanja i modernizacije županijskih cesta koji je usvojila Županijska skupština.Sljedećih ćemo dana obići ceste u Kruševici, dionicu županijske ceste u Medarima te most u Cerničkoj Šagovini. Dakle, ukupno tri ceste i dva mosta ukupne vrijednosti radova oko 6 milijuna kuna, a dužina tri ceste je oko 4,5 kilometra. Ovime se povećava sigurnost sudionika u prometu, a dodatni je benefit što na izgradnji ovih objekata i njihovoj modernizaciji rade lokalne tvrtke koje time zapošljavaju svoje kapacitete – kazao je  zamjenik župana  Stjepan Bošnjaković.

– Most između  Vrbja i Bodvaljaca  treba završiti do 30. lipnja. Postojeći most će ostati, a promet ćemo preusmjeriti na  dvije pristupne ceste. Most  u Cerničkoj Šagovini  je poplava uništila 2014. godine, a  novi je završen, predstoji samo tehnički pregled. U planu nam je uređenje dionice ceste od Godinjaka do Starog Petrovog Sela i  na istočnom dijelu kroz Garčin, tako da bi cesta od Vrpolja do Okučana bila u potpunosti obnovljena čime će se  povećati sigurnost sudionika u prometu – kaže Antun Dukić, ravnatelj Županijske uprave za ceste.

Zadovoljstvo nije krio i   općinski načelnik Igor Jurišić koji je izrazio zadovoljstvo što je projekt izgradnje mosta pokrenut.

– Stari most kojim se koristimo dugo vremena nije  siguran za promet. Zahvaljujem se Županijskoj upravi za ceste koja je iznašla financijska sredstva za ovaj projekt. Sve ovo će pridonijeti sigurnosti prometa na ovom području, posebice ako znamo da smo upravo na ovom mjestu nedavno imali prometnu nezgodu  i smrtni slučaj. Zahvaljujem se i Brodsko posavskoj županiji i njenim čelnicima na realizaciji ovog projekta – kazao je Igor Jurišić.

Najčitanije