IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Općina Vrbje nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora ( NN br. 17/19) ,kojim se prenosi Direktiva (EU)2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetsku stranicu www.vrbje.hr.

 

STUPANJ USKLAĐENOSTI

Ova internetska stranica je većoj je mjeri u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora ( NN br. 17/19) ,kojim se prenosi Direktiva (EU)2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća. , odnosno djelomično je nepristupačna kako je dolje navedeno.

NEPRISTUPAČAN SADRŽAJ

 Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog slijedećih razloga:

  1. Poveznice djelomično nisu prikazane s tekstom : OVDJE , VIŠE I SL. , koje će se ubuduće redovito pratiti i navoditi.

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova izjava sastavljena je 22.9.2020. godine sukladno predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora , a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11.listopada 2018. godine.

Za pripremu ove izjave korištena je metoda samoprocjene u obliku testiranja pristupačnosti.

POVRTANE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Sve upite u vezi s pristupačnosti internetske stranice www.vrbje.hr  korisnici mogu uputiti:

  • Elektroničkom poštom : info@vrbje.hr
  • Telefonom : 035 345 - 228
  • Poštom : Općina Vrbje , Kralja Tomislava 4 , 35423 Vrbje
  • Službenici za informiranje : 035 345 – 228, Vesna Abrić

Općina Vrbje dužna je na upite , obavijesti ili zahtjeve korisnika u vezi s osiguravanjem pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka upita uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtjeva odgodu ako je potrebno , odnosno obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikov upit.

 

POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na upit korisnika  , isti se mogu obratiti Povjereniku za Informiranje :

Trg žrtava fašizma 3
10000 Zagreb
Internet: www.pristupinfo.hr
e-mail: ppi@pristupinfo.hr

Info - telefon

01 2099 120

ponedjeljkom i četvrtkom
13:00 – 15:00 sati – služi za upućujuće informacije o načinima ostvarivanja prava na pristup informacijama i načelne smjernice o rješavanju zahtjeva korisnika.

Informacije o tijeku postupka i mogućnosti razgledavanja spisa predmeta možete dobiti slanjem e-pošte na adresu ppi@pristupinfo.hr ili pozivom na broj 01 2099 100.

 

Najčitanije