OBAVIJEST GRAĐANIMA O NOVOM POSLOVNOM RAČUNU OPĆINE

OBAVIJEST GRAĐANIMA O NOVOM POSLOVNOM RAČUNU OPĆINE

O B A V I J E S T

O PROMJENI  POSLOVNOG  RAČUNA

 

OBAVJEŠTAVAMO  GRAĐANE DA JE OPĆINA VRBJE 01.07.2021.g. PROMIJENILA BROJ POSLOVNOG RAČUNA, TE

UPLATE KOMUNALNE NAKNADE I KOMUNALNOG DOPRINOSA MOGU PROVESTI NA BROJ RAČUNA:

 

HR77 23600001850600001

 

ZA SVE UPITE OBRATITI SE JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE VRBJE

NA BROJ TELEFONA 035 345 228.

Najčitanije