Projekt „Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u općini Vrbje“ KK.06.3.1.16.0080

Projekt „Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u općini Vrbje“ KK.06.3.1.16.0080

Svrha projekta "Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u općini Vrbje" KK.06.3.1.16.0080 je doprinijeti povećanju stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištu te potaknuti zajednicu na odvojeno prikupljanje otpada isticanjem važnosti ljudskog faktora.

 

Ukupna vrijednost projekta: 272.350,00 HRK

85% ukupnog iznosa sufinancirano je sredstvima Kohezijskog fonda, a 15% sredstvima općine Vrbje

 

Projekt se provodi na području općine Vrbje, a naselja obuhvaćena projektom su Vrbje, Bodovaljci, Sičice, Dolina, Savski bok, Mačkovac i Visoka Greda koja se nalaze u sastavu Općine. Projektom se provode sljedeće aktivnosti:

  • Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta,
  • Izobrazno - informativne aktivnosti,
  • Upravljanje projektom,
  • Promidžba i vidljivost.

 

Ono što općina Vrbje želi ostvariti provedbom projekta je smanjiti količine neadekvatno odloženog otpada, pripremiti ga za ponovnu uporabu, potaknuti stanovništvo na recikliranje i zbrinjavanje otpada. Takav sustav daje naglasak na ponovno korištenje, popravak, obnavljanje i recikliranje postojećih materijala i proizvoda, ono što se smatralo otpadom može se pretvoriti u resurs.

 

Ciljne skupine na koje projektne aktivnosti direktno utječu su svi stanovnici općine Vrbje. Skupina na koju se projektom posebno želi utjecati su najmlađe generacije u vrtićima i osnovnim školama iz razloga jer je pravovremena edukacija način za stvaranje pozitivnih navika koje će se razvijati tijekom ostatka života.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. 

Oprativni program Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020. 

www.strukturnifondovi.hr

 

Voće i povrće Staklene boce Papir i karton Plastika

Sve informacije vezane uz provedbu projekta te prikupljanje otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta možete dobiti na dolje navedene kontakte.

 

Općina Vrbje

Kralja Tomislava 4

35423 Vrbje

035/345-228

www.vrbje.hr

                                           

Komunalac Davor d.o.o.

Ivana Gundulića 35

35425 Davor

035/347-087

www.komunalac-davor.hr

 

Najčitanije