RU:TOPIA – zajednica po mjeri mladih 3

RU:TOPIA – zajednica po mjeri mladih 3

RU:TOPIA – zajednica po mjeri mladih 3

 

Naša je Općina, u suradnji s Udrugom Studio B kao nositeljem, te Brodsko – posavskom županijom, početkom siječnja započela provedbu još jednog projekta pod nazivom “RU:TOPIA – zajednica po mjeri mladih 3”, koji teži postizanju društvenog napretka u svrhu poboljšanja kvalitete života mladih na području ruralnih sredina Brodsko-posavske županije, s naglaskom na općinu Vrbje. Projekt je podržao Središnji državni ured za demografiju i mlade kroz Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023. godinu u iznosu od 18.000,00 €, u sklopu P3. Mladi u ruralnim sredinama. Ukupna vrijednost projekta je 23.748,00 €.

Ciljane skupine ovog projekta su 70 mladih iz općine Vrbje koji pripadaju sljedećim podgrupama (opća populacija, NEET, srednjoškolci, mlade majke, mladi s ekonomskim i obrazovnim preprekama) te 200 mladih s područja Brodsko – posavske županije u dobi od 15 do 30 godina, koji žive u ruralnim sredinama, a koje ćemo obuhvatiti kroz provedbu aktivnosti „Ruralni razgovori – istraživanjem o potrebama i problemima mladih iz ruralnih sredina Brodsko – posavske županije“.

Specifični ciljevi projekta su:

-Pružiti sustavno, kontinuirano i pravovremeno informiranje i savjetovanje mladima iz ruralnog područja o zapošljavanju i stručnom usavršavanju te programima i uslugama koje im se nude u lokalnoj zajednici;

-Organizirati edukativne aktivnosti za (ne)zaposlene mlade s ciljem razvoja njihovih mekih vještina;

-Provesti dubinsko istraživanje o problemima i potrebama mladih koji žive u ruralnim sredinama na području Brodsko-posavske županije – ova će aktivnosti s jedne strane osnažiti mlade iz ruralnih sredina i omogućiti njihovo aktivno sudjelovanje te osjećaj da se njihov glas čuje, dok će s druge strane osigurati iznošenje realnih, mjerljivih i konkretnih potreba i problema koji će predstavljati temelj za buduću izradu regionalne javne politike usmjerene mladima;

-Pružiti siguran i inkluzivan fizički prostor mladima za razvijanje njihovih potencijala uz promicanje načela održivog razvoja kroz provedbu aktivnosti kluba za mlade;

-Osigurati provedbu aktivnosti za mlade iz područja kulture i kreativnosti – provedbom aktivnosti „Ritam mladih 3“ - koncerta povodom Međunarodnog dana mladih omogućit ćemo mladima iz ruralne sredine, koji su u ovom pogledu deprivirani u odnosu na svoje vršnjake iz urbanih sredina, ispunjavanje njihovih potreba za kulturno – zabavnim društvenim događanjima, te njihovim aktivnim uključivanjem u organizaciju aktivnosti pružiti im priliku za volontiranje i stjecanje različitih vještina;

-Promicati mentalno zdravlje i dobrobit mladih;

-Doprinijeti sprječavanju iseljavanja mladih iz ruralnih područja – produbljeno partnerstvo s jedinicom lokalne samouprave, uspostavljeno partnerstvo s jedinicom područne (regionalne) samouprave, te sveobuhvatna provedba projekta doprinijet će zadovoljavanju potreba mladih na našem području što će ih motivirati na ostanak u svojoj zajednici.

U sklopu projekta provest će se sljedeće aktivnosti:

  1. „Informativka“ – informiranje o mogućnostima obrazovanja, stručnog usavršavanja, zapošljavanja, relevantnim javnim politikama i institucijama za mlade.
  2. „Ruralni razgovori“ – istraživanje o potrebama i problemima mladih iz ruralnih sredina Brodsko-posavske županije koje će poslužiti kao temelj za izradu buduće regionalne javne politike usmjerene mladima.
  3. „Ritam mladih 3“- koncert povodom Međunarodnog dana mladih koji će se održati 23. kolovoza 2024. u Vrbju.
  4. „Besplatno psihološko savjetovalište „Aj` na kavu u centar“ – održavat će se jednom mjesečno u prostoru Društvenog centra Bodovaljci, s osiguranim besplatnim prijevozom za mlade iz drugih naselja općine, kako bi svi mladi, neovisno o geografskoj prepreci s kojom se susreću, mogli dobiti stručnu pomoć i podršku, savjete kako riješiti probleme s kojima se suočavaju i priliku za razgovor o osjetljivim temama
  5. „Ruralna tvornica vještina“ – kroz neformalne metode obrazovanja i participativni pristup korisnike_ice će se upoznati sa tzv. mekim vještinama koje su tražene na tržištu rada; putem posebno osmišljenih upitnika sudionici će identificirati vlastite vještine i osvijestiti vlastite kompetencije, naučiti kako napisati životopis i molbu za posao; te kako koristeći dostupne mjere potpore HZZ-a pokrenuti vlastiti posao s ciljem aktivacije poduzetničke inicijative kod korisnika i omogućavanja razvijanja poslovnih prilika u ruralnoj zajednici.
  6. „Sunčana strana ulice“ – klub je osmišljen kao prostor za slobodnu razmjenu ideja i organizaciju aktivnosti slobodnog vremena – filmskih i glazbenih večeri, igranja društvenih igara, kreativnih radionica, informatičkih radionica, radionica razvoja komunikacijskih vještina, sportskih aktivnosti itd.

Aktivnosti će se uglavnom provoditi u prostoru Društvenog centra Bodovaljci, a osigurali smo prijevoz sudionika_ica iz ostalih naselja općine.

Partnerstvo s Udrugom Studio B kroz prethodna tri projekta tek je jedan od koraka koji naša Općina i Udruga Studio B poduzimaju od 2019. godine u smjeru izjednačavanja mogućnosti mladih iz ruralnog područja i osiguravanja njihovog ostanka i opstanka u lokalnoj zajednici. Snažnim javno-civilnim partnerstvom s Udrugom došli smo do uspostavljanja Društvenog Centra Bodovaljci, kao pilot primjera dobre prakse na području naše županije. Upravo je otvorenje ovog Centra bilo prilika da se Brodsko-posavska županija, dublje upozna s radom s mladima na lokalnoj razini, što je dovelo do proširivanja partnerstva i na Županiju.

Vjerujemo kako međusektorskom suradnjom partnerskog konzorcija možemo postići visok nivo sinergijskog djelovanja koji će rezultirati ostvarenjem postavljenih ciljeva te povećanjem socijalne kohezije u zajednici.

Ovim putem pozivamo sve mlade da prate našu web stranicu, Facebook stranicu Udruge te Facebook stranicu projekta i uključe se u aktivnosti projekta kao sudionici i volonteri!

Najčitanije