Strategija gospodarskog razvoja Općine Vrbje za razdoblje 2005-2009

Strategija gospodarskog razvoja Općine Vrbje za razdoblje 2005-2009

Zakon o prostornom uređenju Republike Hrvatske (N.N. 76/07) definira temeljni odnos prostornog planiranja i gospodarstva odredbom da se prostornim uređenjem osigura gospodarenje prostorom, čime se ostvaruju uvjeti za društveni i gospodarski razvoj određenog područja. Stoga, osnovna uloga Prostornog plana je da definira i predvidi promjene u prostoru.

Najčitanije