1. Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbje

1. Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbje

U prošli je petak, 12. lipnja, održana prva konstituirajuća sjednica novog saziva Općinskog vijeća Općine Vrbje. Sukladno objavljenim službenim rezultatima drugog kruga izbora za izbor načelnika Općine Vrbje, novi je načelnik Igor Jurišić, Hrvatska seljačka stranka-HSS, a zamjenik načelnika Mladen Konjević- HSS.

Za članove Općinskog vijeća Općine Vrbje izabrani su:

1. Josip Matijević, HSS
2. Dragan Mtijević, HSS
3. Stjepan Babić, HSS
4. Mihael Stipić, HSS
5. Stjepan Stipančević, HSS
6. Stjepan Tomašić, HSS
7. Stjepan Stipić, HDZ
8. Milan Brkanac, HDZ
9. Josip Čaić, HDZ
10. Josip Dubinko, HDZ
11. Stjepan Matijević, HDZ
12. Antun Strinavić, HDSSB
13. Josip Kalanjoš, NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA

Članovi mandatne komisije su:

1. Mihael Stipić, HSS- predsjednik
2. Stjepan Stipančević, HSS- član
3. Davor Dubinko, HDZ- član
Komisija za izbor i imenovanje:
1. Stjepan Babić, HSS- predsjednik
2. Dragan Matijević, HSS-član
3. Antun Strinavić, HDSSB- član
4. Josip Kalanjoš, Nezavisna lista- član
5. Milan Brkanac, HDZ- član

Predsjednik Općinskog vijeća je Antun Strinavić- HDSSB, a njegov zamjenik Dragan Matijević- HSS.

Najčitanije