Naknada rodiljama

Naknada rodiljama

U duhu provođenja pronatalitetne politke od 01.01.2009. prikupljaju se zahtjevi za isplatu naknada rodiljama sa prebivalištem u Općini Vrbje.

Isplate u iznosu od 1000,00 kn za 1. i 2. dijete, te 1500,00 kn za 3. i svako slijedeće, isplaćivati će Općina Vrbje. Provođenje pronatalitetne politike ima osobitu važnost na području općine zbog sve većeg nerazmjera u omjeru novorođene djece i umrlih, što bi u konačnici moglo dovesti do sve veće depopulacije općine. 

Općina Vrbje se nada da će ove mjere pomoći roditeljima pri priskrbljivanju osnovnih potrepština za svoju novorođenčad, te da će predstaviti poticaj svima onima koji to još nisu postali.

Najčitanije