Prijava rakije i kazana

Prijava rakije i kazana

U sezoni pečenja rakije imajte na umu propise koji su doneseni obzirom na ulazak u Europsku Uniju. 

Čak i oni koji proizvode za vlastite potrebe svrstani su u kategoriju malih proizvođača alkoholnih pića. Time se moraju najmanje osam dana prije početka pečenja registrirati u nadležnoj i najbližoj Carinskoj upravi. 

Ovo jednako vrijedi i za vlasnike kotlova kao i za one koji planiraju unajmiti opremu i u njoj peči rakiju.UPUTE ZA FIZIČKE OSOBE – PROIZVOĐAČE ALKOHOLNIH PIĆA ZA VLASTITE POTREBE

Najčitanije