19.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRBJE

19.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRBJE

Za 21.12.2016.g. zakazana je 19.sjednica Općinskog vijeća općine Vrbje s početkom u 19.00 sati u vijećnici općine Vrbje sa sljedećim predloženim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa 18.sjednice Općinskog vijeća općine Vrbje

2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna općine Vrbje za 2016.g.

3. Donošenje Odluke o Planu proračuna općine Vrbje za 2017.g. i projekcija plana Proračuna za 2018.g. i 2019.g. , te Odluke o izvršenju Proračuna općine Vrbje za 2017.g.

4. Donošenje Programa:

- Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Vrbje za 2017.g.

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Vrbje u 2017.g.

- Program kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini na području općine Vrbje u 2017.g.

- Program tekućeg investicijskog održavanja na području općine Vrbje u 2017.g.

-Program javnih potreba i potrebnih sredstava u području  kulture, športa, i socijalne skrbi za koja se sredstva izdvajaju u Proračunu općine Vrbje za 2017.g.

- Program o utrošku sredstava od šumskog doprinosa u 2017.g.

- Program o utrošku sredstava od naknade za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

5. Donošenje Odluke o visini blagajničkog maksimuma u 2017.g.

6. Razno

 

 

Najčitanije