Općinska uprava

Općinska uprava

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo stanovnika Općine Vrbje koje donosi akte u okviru svojega djelokruga, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom općine.

Općinsko vijeće ima predsjednika čiju dužnost obnaša gosp. Stjepan Babić(HSS), dok dužnost njegovog zamjenika obnaša gosp. Željko Jurašinović (HSS).

Članovi Općinskog vijeća Općine Vrbje su:

1.
Stjepan Babić
2.
Željko Jurašinović
3.
Milan Bakić
4.
Mihael Stipić
5.
Dragan Matijević
6.
Ivan Gubić
7.
Milan Brkanac
8.
Davor Dubinko
9.
Josip Čaić
10.
Slavko Karakašić
11.
Stjepan Matijević


Članovi mandatne komisije su:

1. Mihael Stipić, HSS- predsjednik
2. Milan Bakić, HSS
3. Josip Čaić, HDZ

Komisiju za izbor i imenovanje čine:

1. Dragan Matijević, HSS- predsjednik
2. Ivan Gubić, HSS 
3. Davor Dubinko HDZ


Izvršna tijela općine su načelnik, čiju dužnost obnaša gosp. Igor Jurišić (HSS) i zamjenik načelnika, gosp. Mladen Konjević (HSS), koji zastupaju interese općine.

Najčitanije